Toppenkväll till Nya Bob Stevens i Pårydparken 13 jan