Toppenkväll till Nya Bob Stevens i Påryd-Parken 13 jan 2018