Skåningarna Eringsboda Brunn 19 februari. Foto: Inge Isaksson