Pupkvällen med det rätta draget med Slejfen Svänggäng Arrangör PRO-Lindsdal.