PRO Lindsdal bjöd upp till trevligt Månadsmöte 19 september