Mycket bra danskväll till Bob Stevens i Påryd Parken 15 okt