Mycket bra danskväll i Påryd-Parken till Skåningarna 12 nov