Mycket bra dans till Mats Bladhs på Eringsboda Brunn 19 sep.Foto: Inge Isaksson