Mycket bra dans till Kenthas på Ladan Färjestaden 21 jan