Mycket bra dans i Påryd-Parken 8 dec till Skåningarna