Matz Bladhs Eringsboda Brunn den 20 november. Foto Inge Isaksson