Matz Bladhs Eringsboda Brunn 18 september. Foto: Inge Isaksson