Mats Bergmans Eringsboda Brunn den 7 februari. Foto: Inge Isaksson