Mats Bergmans Eringsboda Brunn 6 september. Foto: Inge Isaksson