Lövgrens på Eringsboda Brunn 14 november. Foto: Inge Isaksson