Kjellez Eringsboda Brunn 1 januari. Foto: Inge Isaksson