Kjellez Eringsboda Brunn 1 januari 2024. Foto: Inge Isaksson