Goa låtar till Mats Bergmans i Påryd-Parken var det 23 nov