Glenn-Endys på Eringsboda Brunn 21 september Foto: Inge Isaksson