Glenn-Endys Eringsboda Brunn 17 oktober. Foto: Inge Isaksson