Glenn-Endys Eringsboda Brunn 16 oktober. Foto: Inge Isaksson