Toppendans till Skåningarna i Påryd-Parken var det 9 nov