Skåningarna på Eringsboda Brunn den 14 december Foto: Inge Isaksson