Skåningarna på Eringsboda Brunn 31 oktober. Foto: Inge Isaksson