Skåningarna Eringsboda Brunn 30 oktober. Foto Inge Isaksson