Mycket bra danskväll till Skåningarna i Påryd-Parken 14 okt