Mycket bra danskväll till Bob Stevens i Påryd-Parken 15 okt