Mats Bergmans Eringsboda Brunn 12 december. Foto: Inge Isaksson