Mats Bergmans Eringsboda Brunn 11 december. Foto: Inge Isaksson