Lövgrens Eringsboda Brunn 13 november. Foto: Inge Isaksson