Kjellez Eringsboda Brunn 1 november 2023 Foto Inge Isaksson